Назив Време, место Начин учествовања

Интернет технологије у служби наставе, К1, П1

 

Онлајн, април 2019.   

Полазник

Види >>

60. Републички зимски семинар за наставнике српског језика и књижевности

Београд, 1, 2. и 3. фебруар 2019.

Присуство

Види >>

Програм обуке водитеља за обуку наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења

 Београд, 2018.

Присуство

Види >>

Блог, твитер и фејсбук у настави (онлајн), К2, П1

(30 бодова)

Онлајн, март 2018.

Полазник

Види >>

59. Републички зимски семинар за наставнике српског језика и књижевности

Београд, 8, 9. и 10. фебруар 2018.

 Присуство

Види >>

До функционалног знања применом метода и техника у интерактивној настави

Средња школа Мали Зворник, 7. децембар 2017. године

Присуство

Види >>

Методе наставе и учења

 Радаљ, 4. новембар 2017. године

Присуство

Види >>

Републички зимски семинар, Београд, 2017. година

Београд , фебруар 2017. 

Присуство

Види >>

Обука запослених у образовању за примену општих стандарда постигнућа за крај општег средњег образовања и средњег стручног образовања у делу општеобразовних предмета

 Онлајн обука

Полазник

Види >>

Наставник и ученик у процесу каријерног вођења и саветовања у средњим школама

Мали Зворник, 26. 11. и 10. 12 2016. године

Присуство 

Види >>

Школа отворена родитељима

Доња Борина, 12. новембар 2016. године

Присуство 

Види >>

Републички зимски семинар за наставнике и професоре српског језика и књижевности (18 бодова)

Београд, 2016.

Присуство

Види >>

Диференцирана настава

Доња Борина, 03. фебруар 2016. године

Присуство

Види >>

Допунска и додатна настава од куће

Доња Борина, 16. јануар 2016. године

Присуство

Види >>

Дијагностика, превенција и отклањање узрока школског неуспеха

Мали Зворник, 4. и 5. децембар 2015. године

Присуство

Види >>

Ефикасним учењем до бољих резултата

Доња Борина, 17. октобар 2015. године

Присуство

Види >>

Потврда о савладаној обуци за реализатора обуке Примена информационо комуникационих технологија у настави (16 сати)

Београд, 21. и 22. јун 2014.

Присуство

Види >>

Фотографије >>

Мотивација и психолошки принципи учења, Доња Борина, 19. и 20. март 2015. године

Доња Борина, 19. и 20. март 2015. године

Присуство

Републички зимски семинар, (18 сати)

Област: Српски језик и књижевност, K1,  П6

Београд, 2015.

Присуство 

Види >>

Усавршавање компетенција наставника за савремено праћење и вредновање постигнућа ученика, К:2, П:1, (16 сати) Доња Борина, 24. и 25. октобар 2014.

Присуство

Види >>

Обука наставника за изградњу подржавајуће атмосфере у одељењу (са родном компонентом)

Доња Борина,

25. август 2014. године

Присуство

Да темпераменте свако боље упозна лако

(8 сати) Област: Васпитни рад,  K4,  П 4,6

Лозница, 1.6.2014.

Присуство

Види >>

Зимски сусрети учитеља Србије, „Јачање професионалних компетенција просветних радника“ (8 сати) ОШ „Нада Пурић“, Ваљево, 29. март 2014.

Присуство

Види >>

Школа без насиља: Правила, вредности, реституција

(6 сати)

Доња Борина, 23.04.2014.

Присуство

Види >>

Потврда о присуству стручном предавању/ приказ уџбеника Klett за V, VI, VII, VIII разред основне школе (2 бода)

Лозница, 12. 02. 2014.

Присуство

Види >>

Републички зимски семинар за наставнике и професоре српског језика и књижевности (18 бодова)

Област: Српски језик и књижевност, K1,  П6

Београд, 2014.

Присуство

Види >>

Азбука сарадње школе и породице

(8 бодова)

К3 П: 4, 7

Доња Борина, 01.12.2013.

Присуство

Види >> 

Јачање капацитета наставника за васпитни рад

 (16 бодова)

К4, П: 1, 6

Радаљ, 15, и 16. новембар 2013.

Присуство

Види >>

Стручна трибина „Законски оквир који регулише образовно-васпитни систем“

(6 бодова)

Лозница, 07.10.2013.

Присуство

Види >>

Стручна трибина: Законски оквир који регулише образовно-васпитни систем „Правилник о вредновању квалитета рада установа“ (6 бодова) Лозница, 12. 03. 2013.

Присуство

Види >>

Зимски сусрети учитеља Србије – Јачање компетенција просветних радника (8 бодова) Ниш, 2013.

Присуство

Види >>

Републички зимски семинар за наставнике и професоре српског језика и књижевности (18 бодова) Београд, 2013.

Присуство

Види >>

Интегрисана амбијентална настава (8 бодова) Доња Борина, 2012.

Присуство

Види >>

Обука наставника у решавању развојних проблема и проблема код деце – ученика који имају тешкоће у напредовању (16 бодова) Радаљ, 2012.

Присуство

Види >>

Републички зимски семинар за наставнике и професоре српског језика и књижевности (18 бодова) Београд, 2012.

Присуство

Види >>

ИО – Стратегије и поступци прилагођавања наставе за децу са сметњама у развоју и даривиту децу (16 бодова) Радаљ, 2011.

Присуство

Види >>

Инклузија – како је приближити наставнику у редовој школи (24 бода) Крушевац, 2011.

Присуство

Види >>

Педагошко-инструктивни рад у школи и предшколској установи (14 бодова) Доња Борина, 2011.

Присуство

Види >>

Дефицит пажње и хиперактивност деце (14 бодова) Доња Борина, 2011.

Присуство

Види >>

Образовање за опстанак (16 бодова) Доња Борина, 2011.

Присуство

Види >>

Стручна трибина учитеља: Школа по мери сваког детета, кампања „Сви у школу, будућност за све” (3 бода) Мали Зворник, 2011.

Присуство

Види >>

Републички зимски семинар за наставнике и професоре српског језика и књижевности (18 бодова) Београд, 2011.

Присуство

Види >>

Ка савременој настави српског језика и књижевности II (8 бодова) Лозница, 2010.

Присуство

Види >>

Између прописа и праксе (6 сати) Мали Зворник, 2010.

Присуство

Види >>

Републички зимски семинар за наставнике и професоре српског језика и књижевности (18 бодова) Београд, 2010.

Присуство

Види >>

Грађанско васпитање за седми разред (16 сати) Шабац, 2009.

Присуство

Види >>

Републички зимски семинар за наставнике и професоре српског језика и књижевности (20 бодова) Београд, 2008.

Присуство

Види >>

Одељењски старешина у савременој школи (26 бодова) Радаљ, 2007.

Присуство

Види >>

Републички зимски семинар за наставнике и професоре српског језика и књижевности (20 бодова) Београд, 2007.

Присуство

Види >>

Сертификат о завршеном курсу у трајању од 60 часова (оперативни систем Windows, MicrosoftOfficeиInternet), 2007. година

Мали Зворник, 2007. 

  Присуство

Види >>

Грађанско васпитање за пети разред (32 бода) Лозница, 2006.

Присуство

Види >>

Републички зимски семинар за наставнике и професоре српског језика и књижевности (20 бодова) Београд, 2006.

Присуство

Види >>

Пројекат Грађанин за шести разред (24 бода) Ваљево, 2004.

Присуство

Види >>

Присуство базичном семинару Активно учење (потврда) Мали Зворник, 2003.

Присуство

Види >>

Потврда о присуству на Традиционалном 42. зимском семинару за наставнике/професоре српског језика и књижевности Београд, 11. и 12. јануара 2001. године

Присуство

Види >>

 

 

Посетите

 

logo ucasoft

 

 

mp logo

 

 

nps logo

 

logo zuov

 

zvkovlogo

 

prosvetni pregled

surslogo