Назив Време, место Начин учествовања
Научни скуп Иновације у основношколском образовању – вредновање , Учитељски факултет и Редакција часописа Иновације у настави – Тема: Електронски буквар као средство унапређивања наставе почетног читања и писања. Београд, новембар, 2009.

Излагање на наведену тему

Види >>

XXX Зимски сусрети учитеља Србије, Савез учитеља Републике Србије, Водитељ радионице: Како до интерактивног софтвера у настави. Чачак, 29. 03. 2014.

Водитељ радионице

Види >>

XXX Зимски сусрети учитеља Србије, Савез учитеља Републике Србије, Водитељ радионице: Како до интерактивног софтвера у настави. Лесковац, 01. 3. 2014.

Водитељ радионице

Види >>

XXX Зимски сусрети учитеља Србије, Савез учитеља Републике Србије, Водитељ радионице: Како до интерактивног софтвера у настави. Зрењанин, 23.02. 2014.

Водитељ радионице

Види >>

XXIX Зимски сусрети учитеља Србије, Савез учитеља Републике Србије, Водитељ радионице: Како до интерактивног софтвера у настави. Пожаревац, 17. 02. 2013.

Водитељ радионице

Види >>

XXV Сабор учитеља Србије, Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава, Савез учитеља Републике Србије и Друштво учитеља Београда,  Презентовање примера добре праксе на републичком скупу: Систем за управљање учењем и индивидуални образовни план у настави српског језика. Београд, 4. и 5. јун 2011.

Представљање примера добре праксе

Потврда 1 >>

Потврда 2 >>

Фотографије >>

XXVII Зимски сусрети учитеља Србије, Савез учитеља Републике Србије, Водитељ радионице: Како до интерактивног софтвера у настави. Шабац, 19. март 2011.

Водитељ радионице

Види >>

Трибина „Образовање за све“, Кампања „Сви у школу, будућност за све“ (Савез учитеља Републике Србије, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Центар за образовне политике и Фонд за отворено друштво, у сарадњи са Министарством просвете – пројекат „Пружање унапређених услуга на локалном нивоу” – ДИЛС). Лозница, 14. април 2011.

Презентовање примера добре праксе

Види >>

 

Трибина „Образовање за све“, Кампања „Сви у школу, будућност за све“ (Савез учитеља Републике Србије, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Центар за образовне политике и Фонд за отворено друштво, у сарадњи са Министарством просвете – пројекат „Пружање унапређених услуга на локалном нивоу” – ДИЛС). Мали Зворник, 17. март 2011.

Презентовање примера добре праксе

Потврда 1 >>

Потврда 2 >>

Фотографије >>

XXVII Зимски сусрети учитеља Србије, Савез учитеља Републике Србије, Водитељ радионице: Како до интерактивног софтвера у настави. Лесковац, 19. фебруар 2011.

Водитељ радионице

Види >>

XXVII Зимски сусрети учитеља Србије, Савез учитеља Републике Србије, Водитељ радионице: Како до интерактивног софтвера у настави. Београд, 6. фебруар 2011.

Водитељ радионице

Види >>

XXIV Сабор учитеља Србије, Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава, Савез учитеља Републике Србије и Друштво учитеља Београда,   Презентовање примера добре праксе: Електронски буквар у настави почетног читања и писања Београд, 5. и 6. јун 2010.

Представљање примера добре праксе

Потврда >>

Фотографије >>

Основна школа ,,Анта Богићевић”, предавање на тему Информационо-комуникационе технологије у функцији подизања квалитета наставе српског језика, 17. април 2010. година, Лозница. Лозница, 2010. Предавач
Основна школа „Браћа Рибар“, Доња Борина, предавање на Наставничком већу 09.03.2010. године, на тему Електронски буквар као средство унапређивања наставе почетног читања и писања (представљени резултати спроведеног истраживања и приказан образовни софтвер Електронски буквар). Доња Борина, 2010. Предавач

XXII Сабор учитеља Србије, УДРУЖЕНИ УЧИТЕЉИ У ПРАКСИ, Савез учитеља Републике Србије и Друштво учитеља Новог Сада,   Презентовање примера добре праксе на републичком скупу: Шта чини природу, тим: Душан Станковић, Анђелко Тешмановић, Александра Станковић.

Нови Сад, 7 – 8. јун 2008.

Представљање примера добре праксе

Види >>

Посетите

 

logo ucasoft

 

 

mp logo

 

 

nps logo

 

logo zuov

 

zvkovlogo

 

prosvetni pregled

surslogo