Назив Време, место Начин учествовања

Рад „Доситејева путовања кроз векове“ (друштвене науке, уметност и спорт) ушао у Зборник радова конкурса „Дигитални час“ 2018/2019.

Београд, 2018. 

Аутор

Види >>

Рад „Употреба информационо-комуникационих технологија у циљу унапређивања ученичких компетенција“ (друштвене науке, уметност и спорт) ушао у Зборник радова конкурса „Дигитални час“ 2017/2018.

Београд, 2017. 

Аутор

Види >>

Рад „Веб граматика“ (друштвене науке, уметност и спорт) ушао у Зборник радова конкурса „Дигитални час“ 2016/2017.

Београд, 2016.

Коаутор

Види >>

Станковић, Д. и Станковић, А. (2013): Приказ књиге: Игор Солаковић: Системи за образовање на даљину на наставничким факултетима, Центар за образовну технологију Републике Српске, Бијељина, 2012., Образовна технологија, Београд, 1, 103-106. UDC: 37 Београд, 2013.

Коаутор

Види >>

Рад „Информационе технологије у настави српског језика – Песма за мамине очи, Мира Алечковић“ (друштвене наке и спорт, бр. 35) ушао у Зборник радова конкурса „Дигитални час“ 2012/2013. Београд, 2013.

Коаутор

Види >>

Станковић, Д. и Станковић, А. (2012): Припрема интерактивног софтвера за наставу, Учитељ, Београд, 79, 1, 54-58. Београд, 2012.

Коаутор

Види >>

Станковић, А. и Станковић, Д. (2011): Систем за управљање учењем и ИОП у настави српског језика, рад публикован у електронском Зборнику XXV Сабора учитеља Србије, "Унапређивање наставне праксе кроз размену  професионалних искустава" Београд, 2011.

Коаутор 

Види >>

Станковић, А. (2010): Електронски буквар као средство унапређења наставе почетног читања и писања, Зборник радова са Научног скупа Иновације у основношколском образовању - вредновање, Учитељски факултет, Београд.

Београд, 2010.

Аутор

Види >>

Станковић, А. (2008): Приказ књиге: Душан Станковић, Web портали у иновативним моделима наставе, Методичка пракса, Београд, 4, Београд, 2008.

Аутор

Види >>

Станковић, А. (2007): Индивидуализација наставе језика применом образовног рачунарског софтвера, Образовна технологија, 4, Београд.

Београд, 2007.

Аутор

Види >>

Посетите

 

logo ucasoft

 

 

mp logo

 

 

nps logo

 

logo zuov

 

zvkovlogo

 

prosvetni pregled

surslogo