ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИКА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ

 

Александра Станковић, професор српског језика и књижевности

Основна школа

Предмет Разред и одељење Планирано* Одржано
Српски језик VI 144 144
Српски језик VII 144 144
УКУПНО   288 288

Остали облици образовно-васпитног рада

Предмет Облик о-в рада* Разреди и одељења Планирано Одржано
Српски језик

Додатна

настава

VI, VII 18 18
Српски језик Такмичење VI, VII 18 18
Српски језик Културне активности VI, VII 36 36
Српски језик На позорници – факултативна настава VII 36 36
УКУПНО     108 108

ИЗВЕШТАЈ О   СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ

Назив установе Основна школа „Браћа Рибар“
Име и презиме мр Александра Станковић
Радно место Наставник српског језика и књижевности
Година/период за који се извештај пише Школска 2018/2019. година

Стручно усавршавање

у установи и ван установе

Назив стручног усавршавања

у установи и ниво

време

начин учествовања

(присуство, излагање, ауторство,

координисање, вођење, остало...)

документ

у установи

који доказује

реализацију

Посета школског психолога, српски језик, седми разред 27. 9. 2018.

-припрема и реализација часа

- анализа часа са школским психологом

- дневник образовно-васпитног рада, прототкол за праћење наставе, извештај школског психолога о посећеном часу

Изложба „Права и обавезе, обележавање Дечје недеље, ученици шестог и седмог разреда

(8)

Октобар 2018.

- припрема материјала за изложбу

- постављање изложбе у холу школе

- дневник осталих облика образовно-васпитног рада

- фотографије

Амбијентална настава у шестом разреду 4. 10. 2018.

- припрема и реализација часа амбијенталне наставе

- анализа часа са ученицима

- дневник образовно-васпитног рада

- фотографије

Изложба „Магија бројева“

(8)

4. 10. 2018.

- припрема материјала за изложбу

- постављање изложбе у холу школе

- дневник осталих облика образовно-васпитног рада

- фотографије

Манифестација „Четири годишња доба – јесен“, радионице и изложба радова

(8)

23. 10. 2018.

- припрема материјала за изложбу и радионицу

- постављање изложбе у холу школе

- дневник осталих облика образовно-васпитног рада

- фотографије

Радионица професионалне оријентације „У свету вредности“ 1. 11. 2018. - припрема и реализација часа - дневник образовно-васпитног рада

Изложба „Симболика јабуке у српској традиционалној култури“

(8)

8. 11. 2018.

- припрема материјала за изложбу

- постављање изложбе у холу школе

- дневник осталих облика образовно-васпитног рада

- фотографије

Дан школе, приредба и изложба радова

(8)

1. 12. 2018.

- припрема програма и материјала за изложбу

- постављање изложбе у холу школе

- дневник осталих облика образовно-васпитног рада

- фотографије

Изложба „Језичке занимљивости и типичне језичке грешке“

(8)

25. 12. 2018.

- припрема материјала за изложбу

- постављање изложбе у холу школе

- дневник осталих облика образовно-васпитног рада

- фотографије

Треће место на кункурсу „Дигитални час 2018/2019“

(5)

27. 12. 2019. - припрема и реализација часа, израда рада за конкурс

- дневник осталих облика образовно-васпитног рада

- фотографије

- диплома

Присуство угледном часу, историја, Милосав Марковић

(2)

22. 1. 2019. - присуство часу, анализа часа - дневник образовно-васпитног рада, прототкол за праћење наставе,

Свети Сава, приредба и изложба

(8)

27. 1. 2019.

- припрема програма и материјала за изложбу

- постављање изложбе у холу школе

- дневник осталих облика образовно-васпитног рада

- фотографије

Квиз такмичење „Знање без граница“

(8)

24. 1. 2019. - припрема и реализација квиза

- извештај о активностима школе

- фотографије

Присуство угледном часу, енглески језик, Милена Суботић

(2)

29. 1. 2019. - присуство часу, анализа часа - дневник образовно-васпитног рада, прототкол за праћење наставе

Српски језик и језичка култура – општинско такмичење (основна школа) – Милан Ерић, треће место и пласман на окружни ниво

(3)

17. 3 2019. - припрема ученика за такмичење

- извештај са такмичења

- диплома ученика

Школско такмичење рецитатора (основна школа, ученици од петог до осмог разреда) 20. 3. 2019. - припрема и реализација такмичења

- извештај са такмичења

- фотографије

Окружно такмичење из српског језика и језичке културе (основна школа) – Милан Ерић, седми разред, треће место

(5)

6. 4. 2019. - припрема ученика за такмичење

- извештај са такмичења

- диплома ученика

Интервју, радионица у оквиру професионалне оријентације у седмом разреду 9. 4. 2019. - припрема и реализација часа - дневник образовно-васпитног рада
Час српског језика реализован у четвртом разреду 18. 4. 2019. - припрема и реализација часа - Дневник образовно-васпитног рада
Час српског језика реализован у трећем разреду 23. 4. 2019. - припрема и реализација часа - Дневник образовно-васпитног рада

На позорници, факултативна настава у седмом разреду

(10)

Током године - припрема и реализација часова - Дневник осталих облика образовно-васпитног рада

Угледни час: Свет око нас, посета код колегинице Зорице Илић

(2)

9. 5. 2019. - присуство часу, анализа часа - дневник образовно-васпитног рада, прототкол за праћење наставе

Рад у комисијама, тимовима, стручним већима (основна школа)

1. Стручно веће друштвено-језичког смера, руковођење, писање извештаја

2. Комисија за културне и јавне активности школе, руковођење, писање извештаја

3. Члан комисије за приговор на резултате завршног испита из српског језика

Током године - руковођење, писање извештаја - четрдесетчасовно задужење, извештаји

Публикован стручни рад:

„Доситејева путовања кроз векове“ (друштвене науке, уметност и спорт), Зборник радова конкурса „Дигитални час“ 2018/2019.

(10)

Децембар 2018. - аутор

-Зборник:

http://zbornikradova.mtt.gov.rs/detaljnije/997

Назив стручног усавршавања

ван установе

време

начин учествовања

(присуство, излагање, ауторство,

координисање, вођење, остало...)

документ

у установи

који доказује

реализацију

Обука реализатора стручног усавршава у оквиру пројекта Програм стручног усавршавања Обуке наставника у области развијања предузетничких компетенција код наставника и ученика и стварању услова за реализацију предузетништва у основним школама.Програм је одобрен 17.01.2019. године од стране Министарства просвете и науке под бројем 610-00-02458/2018-07. 2. 2. 2019. - присуство - уговор о реализацији обуке
Реализација обука стручног усавршава у оквиру пројекта Програм стручног усавршавања Обуке наставника у области развијања предузетничких компетенција код наставника и ученика и стварању услова за реализацију предузетништва у основним школама. Фебруар – март 2019. - реализатор обука

- извештаји са обука

- фотографије

  Обука наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења (реализатор обука), Завод за унапређивање образовања и Министарство просвете, науке и технолошког развоја, реализоване две обуке у Основној школи „Анта Богићевић“ у Лозници

1. и 2. јуна 2019.

8. и 9. јуна 2019.

- реализатор обука

- извештаји са обука

- фотографије

  Реализоване обуке у оквиру пилот-пројекта "Укључивање финансијског описмењавања у систем образовања и васпитања Републике Србије" (ФинПис), Министарство просвете, науке и технолошког развоја и VISA CEMEA HOLDINGS LIMITED Децембар 2018 – фебруар 2019. - реализатор обука

- извештаји са обука

- фотографије

 

60. Републички зимски семинар за наставнике српског језика и књижевности

(24)

Фебруар 2019. - присуство - уверење
 

Интернет технологије у служби наставе, Центар за унапређење наставе Абакус, К1, П1

(20)

Март – април 2019. онлајн - присуство - уверење
 

Програм обуке водитеља за обуку наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења

(24)*

Април 2018. - присуство - уверење
 

Акредитација програма стручног усавршавања у години акредитације

1. Како до интерактивног софтвера у настави, Организација/институција која подржава програме: Савез учитеља Републике Србије, Каталог 2018/2019, 2019/2020. и 20120/2021

2. Веб портали за припрему и реализацију наставе, Организација/институција која подржава програме: Савез учитеља Републике Србије, Каталог 2018/2019, 2019/2020. и 20120/2021, реализатор програма

2018/2019, 2019/2020. и 20120/2021

- реализатор програма Каталог програма стручног усавршавања
Напомена

Број остварених сати и бодова из различитих облика стручног усавршавања

Похађање одобрених програма стручног усавршавања: 44 бодова

Стручно усавршавање у оквиру својих развојних способности: 103 сата

Средња школа

Предмет Одељење Планирано часова Одржано часова
Српски језик и књижевност II1 108 108
II4 105 105
III3 144 144
Укупно   357 357

Остали облици образовно-васпитног рада

Предмет Облик о-в рада* Одељење Планирано часова Одржано часова
Српски језик и књижевност Допунска настава II4, II1 17 17
Српски језик и књижевност Додатна настава III3 57 57
Укупно     74 74

*уписати да ли је у питању допунска, додатна, припремна, секција,...

 

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМУСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ
Назив и место установе Средња школа Мали Зворник
Име и презиме Александра Станковић
Радно место Професор српског језика и књижевности
Мејл адреса Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
WEB адреса www.aleksandrastankovic.ucasoft.rs
Број телефона 064 3238064
Година/период за који се извештај пише Школска 2018/2019. година

Стручно усавршавање у установи

Назив стручног усавршавања

Ниво

(стручно веће, наст. веће и друго)

Време

Начин учествовања

(присуство, излагање, ауторство, вођење, остало...)

Документ у установи који доказује реализацију Број бодова
  1.

Угледни час

Хемија, Весна Божиловић, Смеше за кућну употребу

  17. 10. 2018. Присуство, анализа часа Дневник образовно-васпитног рада, протокол за праћење часа, фотографије 2
2.

Угледни час

Филозофија, Мирјана Ненадовић, Античка филозофија (Аристотел)

  Новембар 2018. Присуство, анализа часа Дневник образовно-васпитног рада, протокол за праћење часа, фотографије 2
3. Директор посетио час српског језика и књижевности, II1 - 30. 11. 2018. Припрема часа, реализација, анализа Дневник образовно-васпитног рада, протокол за праћење часа -
4. Треће место на конкурсу „Дигитални час 2018/2019“ - 7. 12. 2018. Припрема часа, реализација, Диплома, фотографије -
 

Публикован стручни рад:

„Доситејева путовања кроз векове“ (друштвене науке, уметност и спорт), Зборник радова конкурса „Дигитални час“ 2018/2019.

- Децембар 2018. - аутор

-Зборник:

http://zbornikradova.mtt.gov.rs/detaljnije/997

10
5. Светосавска приредба   25. 1. 2019. Учешће у припреми рецитала Извештај са приредбе, фотографије 6
6. Општинско такмичење Књижевна олимпијада СВ 3. 3. 2019. Организација такмичења Извештај са такмичења 1
7.

Угледни час

Хемија, Весна Божиловић, Примена и значај алкохола

  8. 3. 2019. Присуство, анализа часа Дневник образовно-васпитног рада, протокол за праћење часа, фотографије 2
8. Школско такмичење рецитатора СВ 27. 3. 2019. Организација такмичења, жири, писање извештаја Извештај са такмичења, фотографије 6
9. Окружно такмичење Књижевна олимпијада   30. 3. 2019. Припремање ученика, пратња ученика на такмичење, учешће у прегледању тестова Изјава директора о пратњи ученика, извештај са такмичења, диплома ученика 3
10. Републичко такмичење Књижевна олимпијада   12. 5. 2019. Припремање ученика, пратња ученика на такмичење Извештај са такмичења, диплома ученика 10
11.

Рад у тимовима, већима, комисијама, активима:

1) Стручно веће српског језика и страних језика (руковођење, писање извештаја)

2) Комисија за културне и јавне делатности школе (руковођење, писање извештаја)

3) Стручни актив за развојно планирање

4) Стручни актив за инклузивно образовање

5) Тим за самовредновање

6) Тим за обезбеђивање квалитета рада установе

- - - - -

УКУПНО ОСТВАРЕНО БОДОВА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У УСТАНОВИ:

42

Стручно усавршавањеван установе

Назив стручног усавршавања Компетенција (К1, К2 К3, К4) Приоритет Време

Начин учествовања

(присуство, излагање, ауторство, вођење, остало...)

Документ који доказује

реализацију, односно број сертификата, потврде /уверења и ко га је издао

Број бодова

Стручно усавршавање

ван установе

1. Републички зимски семинар за професоре српског језика и књижевности K1 П1 Фебруар 2019. присуство Уверење 24
2. Интернет технологије у служби наставе, Центар за унапређење наставе Абакус К1 П1 март – април, онлајн учесник Уверење 20
3. Обука реализатора стручног усавршава у оквиру пројекта Програм стручног усавршавања Обуке наставника у области развијања предузетничких компетенција код наставника и ученика и стварању услова за реализацију предузетништва у основним школама     фебруар 2019. присуство Уговор о ауторском делу, позив на обуку -
4.

Реализација програма стручног усавршавања Обуке наставника у области развијања предузетничких компетенција код наставника и ученика и стварању услова за реализацију предузетништва у основним школама

(10 обука)

- - Март – април 2019. реализатор Извештај о реализацији обука, обавештење реализатора о планираним обукама -
  5. Обука наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења (реализатор обука), Завод за унапређивање образовања и Министарство просвете, науке и технолошког развоја, реализоване две обуке у Основној школи „Анта Богићевић“ у Лозници - - 1. и 2. јуна 2019. године и 8. и 9. јуна 2019. године реализатор Извештај о реализацији обука, обавештење реализатора о планираним обукама -
  6.

Акредитација програма стручног усавршавања у години акредитације

1. Како до интерактивног софтвера у настави, Организација/институција која подржава програме: Савез учитеља Републике Србије, Каталог 2018/2019, 2019/2020. и 20120/2021, реализатор програма

2. Веб портали за припрему и реализацију наставе, Организација/институција која подржава програме: Савез учитеља Републике Србије, Каталог 2018/2019, 2019/2020. и 20120/2021, реализатор програма

* по 16 бодова

К1 П3 - - - -
УКУПНО ОСТВАРЕНО БОДОВА (САТИ) СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ВАН УСТАНОВЕ: 44

 

 

 

 

 

 

Посетите

 

logo ucasoft

 

 

mp logo

 

 

nps logo

 

logo zuov

 

zvkovlogo

 

prosvetni pregled

surslogo