ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИКА

Основна школа „Браћа Рибар“ Доња Борина

 Школска 2015/2016. година

Редовна настава

Предмет Разред и одељење Планирано* Одржано
Српски језик VI 144 144
Српски језик VIII/2 136 136
Одељењско старешинство VI 36 36
УКУПНО VI + VIII/2 316 316

Остали облици образовно-васпитног рада

Предмет Облик о-в рада* Разреди и одељења Планирано Одржано
Српски језик Допунска настава VI и VIII/2 18 18
Српски језик

Додатна

настава

VI и VIII/2 18 18
Српски језик Припремна настава за полагање завршног испита VIII/2 10 10
УКУПНО     46 46

*уписати да ли је у питању допунска, додатна, припремна, секција, културне активности

Угледни часови

Уписати назив наставне јединице, рбр. часа, разред и одељење у којем је реализована

и ко је присуствовао часу

1. Угледни час: реализација у VI разреду, Књижевност: Чудесна справа, Бранко Ћопић, 36. час, обрада, 29. октобар 2015 године; часу присуствовали: Ивана јокић, педагог, Зорица Илић, учитељица, Славка Илић, учитељица /10

Остале посете часовима (посете директора школе, школског психолога, посете часовима угледне наставе код колеге...)

1. Посета школског педагога (Ивана Јокић): Књижевност: Чудесна справа, Бранко Ћопић, 36. час, обрада, 29. октобар 2015 године

2. Угледни час: посета часа код учитеља Душана Станковића: Српски језик: Глас и штампано слово С, обрада, I разред,9. октобар 2015. године /2

3. Угледни час: посета часа код вероучитеља Ивана Негића: Десет Божјих заповести (од 5. до 10. заповести), пети разред, 08. март 2016. године /2

4. Угледни час: посета код наставника физичког васпитања Драгана Павловића: Смечирање и блокирање (одбојка), седми разред, 65. час, 24. мај 2016. године /2

Посећени семинари

Унети назив семинара, обавезни/изборни, број сати

1. Ефикасним учењем до бољих резултата, (К2, П8), Доња Борина, 17. октобар 2015. године /8

2. Дијагностика, превенција и отклањање узрока школског неуспеха (К2, П2), Мали Зворник, 4. и 5. децембар 2015. године /16

3. Допунска и додатна настава од куће (К2, П10, 8 бодова), Доња Борина, 16. јануар 2016. године /8

4. Диференцирана настава, Доња Борина, 03. фебруар 2016. године /8

5. Републички зимски семинар за наставнике и професоре српског језика и књижевности, Београд, 11, 12. и 13. фебруар 2016. године /18

Остале активности у току школске 2014/2015. године

Наставне и ваннаставне активности:

1. Припрема ученичких радова и органозовање изложбе поводом Дана школе /8

2. Припрема ученика за приредбу поводом Дана школе

3. Организовање изложбе „Зима, зима, е, па шта“ поводом завршне манифестације „Четири годишња доба“ /8

4. Припрема ученичких радова и органозовање изложбе поводом прославе Светог Саве /8

5. Припремање и постављање изложбе „Пролеће се буди“ са ученицима шестог разреда /8

6. Учешће на литерарном конкурсу „Светосавље и наше доба“ –Митра Филиповић, Ирена Лаврив и Јелена Јездић, VI разред

7. Учешће у квизу „Игра без граница“ у основној школи, фотографисање квиза

8. Предавање на Наставничком већу: Представљање семинара „Дијагностика, превенција и отклањање узрока школског неуспеха“ који је одржан у М. Зворнику 4. и 5. децембра 2016. године /6

9. Присуство предавању на Наставничком већу: Представљање семинара „Допунска и додатна настава од куће“, предавачи Зорица Лекић и Иван Негић /2

10. Школско такмичење из српског језика и језичке културе - припрема тестова, организација такмичења

11. Фестивал науке, Средња школа Мали Зворник – присуство, фотографисање и извештавање са Фестивала

12. Општинско такмичење из српског језика и језичке културе за ученике основне школе

- на окружно такмичење пласирали су се: Јелена Јездић (друго место) и  Лука Секулић (друго место) VI разред, Јована Алексић (треће место) и Маријана Павловић (треће место), VIII разред /12

13. Школско такмичење рецитатора у основној школи – организовање такмичења, члан жирија

14. Одржан час српског језика у IV1 код учитељице Зорице Лекић

15. Амбијентална настава – VIразред, 134. час: Тема: Село и обрада наставне јединице: Јован Дучић, Село, 26. мај 2016. године

16. Школско такмичење риболоваца – присуство заједно са учитељима Бранком Бошковићем и Славком Илић

17. Члан комисије за полагање испита за лиценцу за део испита који се састоји из провере оспособљености приправника за самостално остваривање образовно-васпитног рада

Рад у комисији у Гимназији „Свети Сава“  у Београду, 22. децембар 2016. године /10

18. Помоћник администратора сајта /8

19. Комисија за јавне и културне активности школе, руковођење

20. Члан  комисије за израду извештаја о раду школе

21. Учешће у раду комисије за приговор у оквиру реализације Завршног испита за ученике осмог разреда, 8

22. Менторство приправнику Александру Миленковићу из Основне школе „Милош Гајић“ из Амајића

23. Посета приправника Александра Миленковића часовима српског језика, 29. децембар 2015. године

Акредитовани програми стручног усавршавања запослених у образовању:

Стручна комисија Завода за унапређивање образовања и васпитања је одобрила следеће семинаре, чији сам један од реализатора:

1.Веб портали за припрему и реализацију наставе (Каталог програма стручног усавршавања запослених у образовању за школску 2014/2015. и 2015/2016. годину, организација/институција која подржава програм: Савез учитеља Републике Србије

 

Реализовани семинари и радионице (инструкторски рад):

1. Веб портали за припрему и реализацију наставе - Основна школа "Анта Богићевић", Лозница, Онлајн, Лозница, 30. октобар 2015. године

2. Веб портали за припрему и реализацију наставе - Основна школа "Жарко Зрењанин", Качарево, Онлајн, Качарево, 25. новембар 2015. године

3. Веб портали за припрему и реализацију наставе - Основна школа "Анта Богићевић", Лозница, Онлајн, Лозница, 23. децембар 2015. године

4. Веб портали за припрему и реализацију наставе - Основна школа "Јован Шербановић", Лазница, Онлајн, Лaзница, 13. јануар 2016. године

5. Веб портали за припрему и реализацију наставе - Основна школа "Живко Љујић", Нова Варош, Онлајн, Нова Варош, 29. јануар 2016.године

6. Веб портали за припрему и реализацију наставе - Основна школа "Јован Цвијић", Лозница, Онлајн, Лозница, 24. фебруар 2016. године

7. Веб портали за припрему и реализацију наставе - Средња стручна школа "Бранко Радичевић", Рума, Онлајн, Рума, 28. март 2016.године

8. Веб портали за припрему и реализацију наставе - Савез учитеља Републике Србије, Онлајн, Лозница, 11. април 2016. године

9. Веб портали за припрему и реализацију наставе - Основна школа "Анта Богићевић" у Лозници, 23. мај 2016. године

10. Веб портали за припрему и реализацију наставе - Основна школа "Анта Богићевић" у Лозници, 30. мај 2016. године

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИКА

Средња школа Мали Зворник

 Школска 2015/2016. година

Редовна настава

Предмет Разред и одељење Планирано Одржано
Српски језик и књижевност II3 140 140
II4 105 105
IV3 128 128
УКУПНО   373 373

Остали облици образовно-васпитног рада

Предмет Облик о-в рада* Разреди и одељења Планирано Одржано
Српски језик и књижевност Литерарна секција II3+ IV3 56 56
УКУПНО     56 56

*уписати да ли је у питању допунска, додатна, припремна, секција, културне активности

Угледни часови

Уписати назив наставне јединице, рбр. часа, разред и одељење у којем је реализована

и ко је присуствовао часу

1. Угледни час (асистент): Савремена пословна кореспонденција, Светлана Радић, професор економске групе предмета, 15. јануар 2016. године

Часу присуствовали: Марица Милутиновић, Божо Милутиновић, Рада Марковић, Драгана Комарчевић, Весна Томић Ивановић, Радоје Крстић, Александра Станковић (асистент)

2. Угледни час (асистент): Савремена пословна кореспонденција, Светлана Радић, професор економске групе предмета, 27. мај 2016. године

Часу присуствовали: Марица Милутиновић, Божо Милутиновић, Рада Марковић, Драгана Комарчевић, Весна Томић Ивановић, Радоје Крстић и Александра Станковић (асистент)

3. Угледни час (присуство): Биологија, Драгица Пантовић у одељењу IV3, 16. март 2016. године. Присуствовале: Марија Милосављевић и Александра Станковић

Остале посете часовима (посете директора школе, школског психолога…)

1. Школски психолог, Бојана Брајић, посетила је час српског језика и књижевности у четвртом разреду гимназије, 28. март 2016. године

Посећени семинари

Унети назив семинара, обавезни/изборни, број сати

1. Ефикасним учењем до бољих резултата, Доња Борина, 17. октобар 2015. године, (К2, П8, 8 бодова)

2. Дијагностика, превенција и отклањање узрока школског неуспеха (К2, П2, 16 бодова), Мали Зворник, 4. и 5. децембар 2015. године

3. Допунска и додатна настава од куће (К2, П10, 8 бодова), Доња Борина, 16. јануар 2016. године

4. Диференцирана настава (8 бодова), Доња Борина, 03. фебруар 2016. године

5. Републички зимски семинар за наставнике и професоре српског језика и књижевности

(18 бодова), Београд, 11, 12. и 13. фебруар 2016.

Остале активности у току школске 2015/2016. године

Наставне и ваннаставне активности:

1. Учешће на конкурсу 43. лимске вечери поезије (Николина Божић, II3), септембар 2015.

2. Посета Вуковом сабору у Тршићу са ученицима Средње школе из Малог Зворника (пратња ученицима II4 – фризери), 20. септембар 2015. године

3. Посета изложбе Велимирке Дамјановић са ученицима Средње школе (пратња ученицима II4 – фризери), 25. септембар 2015. године

4. Посета Сајму књига са ученицима Средње школе из Малог Зворника, 30. октобар 2015. године

5. Обилазак археолошког налазишта на Орловинама са ученицима и професорима Средње школе из Малог Зворника, 14. новембар 2015. године

6. Учешће на конкурсу „Светосавље и наше доба“: Теодора Јовановић, II3 (калиграфски рад) и Душица Ковачевић, II3 (литерарни конкурс), децембар 2015. године

7. Обележавање Дана школе и Светог Саве, 27. јануар 2016. године

8. Општинско такмичење из српског језика и језичке културе за ученике средње школе, 19. март 2016. године

На Окружно такмичење пласирале се: Николина Божић и Тамара Митровић, II3 (гимназија, општи смер)

На Окружном такмичењу из сроског језика и језичке културе, Тамара Митровић, II3, освојила је треће место.

9. Фестивал науке, Средња школа Мали Зворник, 19. март 2016. године

10. Школско такмичење рецитатора у Средњој школи у Малом Зворнику, 23. март 2016. године

11. Квиз „Игра без граница“, учешће у такмичењу, 18. април 2016. године

12. Вођење Записника са Стручног већа за област предмета (српски језик и страни језици)

13. Члан Стручног актива за развојно планирање од 25. 08. 2015. године

14. Члан Стручног актива за инклузивно образовање од 10.09.2010. године

15. Члан комисије за полагање испита за лиценцу

16. Рад у комисији за полагање за лиценцу у Гимназији „Свети Сава“  у Београду

17. Рад у школској библиотеци (замена одсутног професора)

18. Учешће у раду комисије за приговор у оквиру реализације Завршног испита за ученике осмог разреда

19. Члан Тима за културну и јавну делатност школе

Акредитовани програми стручног усавршавања запослених у образовању:

Стручна комисија Завода за унапређивање образовања и васпитања је одобрила следеће семинаре, чији сам један од реализатора:

1.Веб портали за припрему и реализацију наставе (Каталог програма стручног усавршавања запослених у образовању за школску 2014/2015. и 2015/2016. годину, организација/институција која подржава програм: Савез учитеља Републике Србије

Реализовани семинари и радионице (инструкторски рад):

1. Веб портали за припрему и реализацију наставе - Основна школа "Анта Богићевић", Лозница, Онлајн, Лозница, 30. октобар 2015. године

2. Веб портали за припрему и реализацију наставе - Основна школа "Жарко Зрењанин", Качарево, Онлајн, Качарево, 25. новембар 2015. године

3. Веб портали за припрему и реализацију наставе - Основна школа "Анта Богићевић", Лозница, Онлајн, Лозница, 23. децембар 2015. године

4. Веб портали за припрему и реализацију наставе - Основна школа "Јован Шербановић", Лазница, Онлајн, Лaзница, 13. јануар 2016. године

5. Веб портали за припрему и реализацију наставе - Основна школа "Живко Љујић", Нова Варош, Онлајн, Нова Варош, 29. јануар 2016.године

6. Веб портали за припрему и реализацију наставе - Основна школа "Јован Цвијић", Лозница, Онлајн, Лозница, 24. фебруар 2016. године

7. Веб портали за припрему и реализацију наставе - Средња стручна школа "Бранко Радичевић", Рума, Онлајн, Рума, 28. март 2016.године

8. Веб портали за припрему и реализацију наставе - Савез учитеља Републике Србије, Онлајн, Лозница, 11. април 2016. године

9. Веб портали за припрему и реализацију наставе - Основна школа "Анта Богићевић" у Лозници, 23. мај 2016. године

10. Веб портали за припрему и реализацију наставе - Основна школа "Анта Богићевић" у Лозници, 30. мај 2016. године

Број остварених сати и бодова из различитих облика стручног усавршавања

Укупан број остварених сати на основу  стручног усавршавања у Средњој школи, као и у Основној школи „Браћа Рибар“ у Доњој Борини је 166 сати.

Похађање одобрених програма стручног усавршавања:  58 бодова

Стручно усавршавање у оквиру својих развојних способности:108 сати.

Посетите

 

logo ucasoft

 

 

mp logo

 

 

nps logo

 

logo zuov

 

zvkovlogo

 

prosvetni pregled

surslogo