ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИКА

Школска 2014/2015. година

Редовна настава

Предмет Разред и одељење Планирано* Одржано
Српски језик V 180 180
Српски језик VIII/1 136 136
УКУПНО V + VIII/1 316 316

Остали облици образовно-васпитног рада

Предмет Облик о-в рада* Разреди и одељења Планирано Одржано
Српски језик Допунска настава V и VIII/1 36 36
Српски језик

Додатна

настава

V и VIII/1 36 36
Српски језик Културне активности V и VIII/1 36 36
Српски језик Припремна настава за полагање завршног испита VIII/1 10 10
УКУПНО   VII/1 и VIII 118 118

Иновативни модели наставе планирани ШРП – ом

Током школске године реализована је настава српског језика подржана иновативним активностима.

1. Индивидуализована настава: Књижевност: Житије Ајдук Вељка Петровића, Вук Караџић, обрада, V разред (36. час), 16. октобар 2014. година

Угледни часови

1. Угледни час: Књижевност: Капетан Џон Пиплфокс, Душан Радовић, обрада, V разред

(60. час), 25. новембар 2014. година

Часу присуствовали: Благоје Ранђеловић, наставник биологије и хемије и Сузана Јовић, наставник

2. Угледни час, амбијентално интегрисана настава: Књижевност: Покошена ливада, Десанка Максимовић и Писмено изражавање: Описивање, обрада и вежбање, V разред

(162. и 163. час), 19. мај 2015. година

Часу присуствовали: Божица Владић, наставник техничког и информатичког образовања и натавник фитике, Зорица Илић, учитељица,  Ивана Јокић, школски психолог

3. Угледни час: посета часа код колеге Благоја Ранђеловића: Хемија: Грађа атома, обрада, VII разред, (23. час), 20. новембар 2014. године

4. Угледни час: посета часа код колеге Вукојице Дамјановића: Историја, Србија и Црна Гора 1915 – 1918. године, утврђивање, VIII разред (31. час), 18. децембар 2014. година

5. Угледни час: амбијентално интегрисана настава – посета часа код колеге Душана Станковића: Тема: Пролеће, IVразред, 12. мај 2015. године

6. Угледни час, амбијентално интегрисана настава – посета часа код колеге Благоја Ранђеловића: Биологија, Прикупљање биљака за школски хербаријум, обрада, Vразред, 19. мај 2015.

Остале посете часовима (посете директора школе, школског психолога, посете часовима угледне наставе код колеге...)

1. Посета школског психолога (Јована Шћепановић): Усмено изражавање: Расправа (аргументативни текст), вежбање, VIII разред (52. час), 02. децембар 2014. година

2. Посета школског психолога (Ивана Јокић): Домаћи задатак: Репортажа, вежбање, VIII разред (93. час), 10. 03. 2015. године

3. Посета директора школе: Домаћи задатак: Репортажа, вежбање, VIII разред (93. час), 10. 03. 2015. године

Посећени семинари

1. Републички зимски семинар, (18 сати), 15, 16. и 17. јануар 2015. године, Београд

2. Усавршавање компетенција наставника за савремено праћење и вредновање постигнућа ученика, (16 сати), 24. и 25. октобар 2014. године, Доња Борина

3. Обука за ментора у оквиру пројекта ИПА 011: Примена информационо – комуникационих технологија у натави, 21. и 22. јун 2014. године, Београд

4. Обука наставника за изградњу подржавајуће атмосфере у одељењу (са родном компонентом), 25. август 2014. године, Доња Борина

Остале активности у току школске 2014/2015. године

Наставне и ваннаставне активности:

1. Припрема ученичких радова за изложбу поводом Дана животиња; израда плаката Животињско царство, 01. октобар 2014. година

2. Припрема ученичких радова за изложбу поводом Дечје недеље; израда плаката Свако право има обавезу, 03. октобар 2014. година

3. Пројекат „Четири годишња доба – јесен“, припрема ученичких радова за изложбу поводом манифестације Четири годишња доба; израда плаката Јесен, 08. октобар 2014. година

4. Пројекат „Четири годишња доба – јесен“, учешће на приредби поводом манифестације Четири годишња доба, 09. октобар 2014. година

5. Припрема ученичких радова за изложбу поводом Светског дана хране; израда плаката Светски дан хране – 16 октобар, 16. октобар 2014. година

6. Учешће на конкурсу поводом Светског дана хране на тему: Правилна исхрана за добро здравље, октобар 2014. године

7. Припрема ученичких радова за изложбу поводом Школске славе Светог Саве; и израда плаката Свети Сава, јануар 2015. године

8. Припрема ученика за приредбу поводом  Светог Саве, јануар 2015, године

9. Припрема ученичких радова за изложбу поводом Осмог марта; израда плаката Само за тебе, мајко, март 2015. године

10. Изложба Мајски дани пријатељства, Природи у походе

11. Присуство предавању Душана Станковића на Стручном већу

12. Учешће на песничком конкурсу поводом Петог међународног фестивала поезије младих песника „Машта и снови“, март 2015. године

13. Учешће на конкурсу „Дани ћирилице Баваниште“, март 2015. године

14. Учешће на Општинском такмичењу из српског језика и језичке културе, 7. март 2015. године, Основна школа „Никола Тесла“, Велика Река

15. Реализован час српског језика у четвртом разреду, 16. април 2015. године

16. Учешће на Окружном такмичењу из српског језика и језичке културе, 18. април 2015. Основна школа „Анта Богићевић“, Лозница

Акредитовани програми стручног усавршавања запослених у образовању:

Стручна комисија Завода за унапређивање образовања и васпитања је одобрила следеће семинаре, чији сам један од реализатора:

1. Веб портали за припрему и реализацију наставе (Каталог програма стручног усавршавања запослених у образовању за школску 2014/2015. и 2015/2016. годину, организација/институција која подржава програм: Савез учитеља Републике Србије

Учествовање у пројектима:

1. Пројекат ИПА 2011 „Подршка развоју људског капитала и истраживању – развој општег образовања и људског капитала" - 40 реализатора обуке „Примена
информационо-комуникационих-технологија у настави“

Реализоване обуке Примена информационо – комуникационих технологија у настави

1. „Примена ИКТ у настави“ – Основна школа „Десанка Максимовић“, Чокот, Ниш, 20. и 21. август 2014.

2. „Примена ИКТ у настави“ – Основна школа „Вук Караџић“, Неготин, Ниш, 22. и 23. август 2014.

3. „Примена ИКТ у настави“ – Основна школа „Стеван Филиповић“, Радаљ, Шабац, 4. и 5. октобар 2014.

4. „Примена ИКТ у настави“ – Основна школа „Жика Поповић“, Владимирци, Шабац, 11. и 12. октобар 2014.

5. „Примена ИКТ у настави“ – Основна школа „Стари град“, Ужице, Ужице, 18. и 19. октобар 2014.

6. „Примена ИКТ у настави“ – Основна школа „Небојша Јерковић“, Буђановци, Шабац, 25. и 26. октобар 2014.

7. „Примена ИКТ у настави“ – Основна школа „Доситеј Обрадовић“, Клупци, Шабац, 1. и 2. новембар 2014.

8. „Примена ИКТ у настави“ – Средња пољопривредна школа са домом ученика, Шабац, Шабац, 15. и 16. новембар 2014.

9. „Примена ИКТ у настави“ – Основна школа „Јован Цвијић“, Лозница, Шабац, 6. и 7. децембар 2014.

Реализовани семинари и радионице (инструкторски рад):

1. Веб портали за припрему и реализацију наставе – Савез учитеља Републике Србије, онлајн, Београд, 8. новембар 2014. године (од 29. септембра до 27. октобра 2014. године)

2. Веб портали за припрему и реализацију наставе – Савез учитеља Републике Србије, онлајн, Београд, 27. децембар 2014. године (од 24. новембра до 22. децембра  2014. године)

3. Веб портали за припрему и реализацију наставе – Савез учитеља Републике Србије, онлајн, Београд, 31. јануар 2015. године (од 29. децембра 2014. до 26. јануара 2015. године)

Број остварених сати и бодова из различитих облика стручног усавршавања

Укупан број остварених бодова на основу  стручног усавршавања је 110 бодова у школској 2014/2015. години:

Похађање одобрених програма стручног усавршавања: 42 бода

Стручно усавршавање у оквиру својих развојних способности: 68  бода

                                                                                           

Средња школа Мали Зворник

Школска 2014/2015. година

Реализовано 11 часова редовне настве седмично.

Такмичење из српског језика и језичке културе:

1. Марко Радић, IV3 разред (гимназија, општи смер), Општинско такмичење из српског језика и језичке културе и пласман на Окружно такмичење (ТРЕЋЕ МЕСТО на Окружном такмичењу из српског језика и језичке културе)

Остале активности:

Припремање ученика за такмичење из српског језика и језичке културе

Припремање ученика за такмичење рецитатора

Учешће у припремању програма поводом прославе Школске славе Светог Саве и Дана школе

Учешће у припремању приредбе поводом Дана заљубљених (приредба одржана 13. фебруара 2015. године)

Члан Стручног актива за инклузивно образовање од 10.09.2010. године

Члан Тима за самовредновање

Посећени семинари:

1. Републички зимски семинар, 2015. година, Београд (18 бодова)

Посетите

 

logo ucasoft

 

 

mp logo

 

 

nps logo

 

logo zuov

 

zvkovlogo

 

prosvetni pregled

surslogo