ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИКА

Школска  2012/2013. година

Редовна настава

Предмет Разред и одељење Планирано* Одржано
Српски језик VI/1 144 144
Српски језик VII 144 144
УКУПНО VI/1 + VII 288 288

Остали облици образовно-васпитног рада

Предмет Облик о-в рада* Разреди и одељења Планирано Одржано
Српски језик Допунска настава VI/1 и VII 18 18
Српски језик

Додатна

настава

VI/1 и VII 18 18
Српски језик Припрема за такмичење VI/1 и VII 18 18
Српски језик Културне активности VI/1 и VII 18 18
УКУПНО   VI/1 + VII 72 72

Иновативни модели наставе планирани ШРП – ом

Током школске године реализована је настава српског језика подржана иновативним активностима.

У складу са захтевима Школског развојног плана реализовани су следећи часови индивидуализоване наставе:

1. Индивидуализована настава: Лични и нелични глаголски облици, утврђивање, 135. час, VI/1 разред (23.05.2013. године)

2. Индивидуализована настава: „Живот и прикљученија“ Доситеј Обрадовић, обрада, 125. час, VII разред (25.04.2013. године)

3. Индивидуализована настава: Књижевност: „Вереници“ Данило Киш, обрада, 109. час, VI разред (28.03.2013. године)

4. Индивидуализована настава: Језичка култура (усмено изражавање): Описивање унутрашњег простора, вежбање, 97. час, VI разред (07.03.2013. године)

5. Индивидуализована настава: Граматика: Индоевропска језичка породица. Језик Словена у прапостојбини. Сеобе Словена и стварање словенских језика, обрада, 73. час, VII разред, (24.01.2013. године)

6. Индивидуализована настава: Језичка култура (писмено изражавање): Писање честитке, позивнице, захвалнице, имејл-поруке, вежбање, 68. час, VII разред (27.12.2012. године)

7. Индивидуализована настава: Језик (ортоепија): Изговарање дугоузлазног и дугосилазног акцента, вежбање, 49. час, VI разред (27.11.2012. године)

8. Индивидуализована настава: Књижевност: „Чудесна справа“ Бранко Ћопић, обрада, 28. час, VI разред (18.10.2012. године)

Угледни часови

1. Угледни час: Књижевност: „Вереници“ Данило Киш, обрада, 109. час, VI разред (28.03.2013. године)

Часу су присуствовали: Благоје Ранђеловић, наставник биологије, Вера Пашћан, школски психолог, Дијана Лагунџић, приправник

2. Угледни час: Језик (ортоепија): Правилан изговор гласова, утврђивање, 92. час, VI разред (26.02.2013. године)

Часу је присуствовала Сузана Секулић, наставник српског језика

3. Језичка култура (писмено изражавање): Писање честитке, позивнице, захвалнице, имејл-поруке, вежбање, 68. час, VII разред (27.12.2012. године)

Часу је присуствовао Вукојица Дамјановић, наставник историје и географије

4. Индивидуализована настава: Језик (ортоепија): Изговарање дугоузлазног и дугосилазног акцента, вежбање, 49. час, VI разред (27.11.2012. године)

Часу је присуствовао Зоран Станковић, наставник математике и физике

Остале посете часовима (посете директора школе, школског психолога, посете часовима угледне наставе код колеге...)

1. Посета колеги/угледни час: Инструментал, обрада, V разред, код наставника српског језика Сузане Секулић

2. Посета директора школе: Књижевност:  „Доживљаји Николетине Бурсаћа“ Бранко Ћопић, обрада, 51. час, VII разред (29.11.2012. године)

3. Посета школског психолога/угледни час: Књижевност: „Вереници“ Данило Киш, обрада, 109. час, VI разред (28.03.2013. године)

Посећени семинари

1. Трибина "Законски оквир који регулише образовно-васпитни систем", (6 бодова), Лозница, 12.03.2013. године

2. Зимски сусрети учитеља Србије "Јачање професионалних компетенција просветних радника" (8 бодова), Ниш, 2013. године

3. Републички зимски семинар за наставнике/професоре српског језика и књижевности (18 бодова), Београд, 2013. године

4. Интегрисана амбијентална настава (8 бодова), Доња Борина, 2012.

Остале активности у току школске године

Наставне и ваннаставне активности:

1. Израда плаката различите тематике и њихово постављање у ходнику школе: Афоризми из романа „Мали принц“ Антоана де Сент Егзиперија, Из ризнице мудрости (мудре изреке из целог света), Јабука у народној традицији, Хлеб наш насушни, Љубав је.

2. Према пројекту „Четири годишња доба - пролеће“, у сарадњи са учитељима школе, ученици старијих разреда су припремили плакате за изложбу.

3. Постављена изложба у холу школе „Мајски дани пријатељства“ на тему „Перо Десанке Максимовић“. Ученици старијих разреда учествовали у припреми одговарајућих плаката.

4. Пројекат „Дрина вјечна веза“ – члан комисије за фотоконкурс

5. Припремани ученици за такмичење из српског језика и језичке културе. На Општинском такмичењу постигнути следећи резултати: Тамара Митровић, ученица VII разреда, прво место, Слађана Поповић, ученица VI разреда, друго место и пласман на Окружно такмичење.

6. Учествовање у реализацији такмичења из српског језика и језичке културе на општинском нивоу у марту 2013. године

7. Прегледање тестова на завршном испиту из српског језика и књижевности

8. Учешће у реализацији планираног пролећни крос, 25. април 2013. године

Објављени радови у часописима и електронским зборницима:

1. Станковић, Д. и Станковић, А. (2012): Приказ књиге: Игор Солаковић: Системи за образовање на даљину на наставничким факултетима, Центар за образовну технологију Републике Српске, Бијељина, 2012., Образовна технологија, Београд, 1, 103-106. UDC: 37

2. Рад „Информационе технологије у настави српског језика – Песма за мамине очи, Мира Алечковић“ (друштвене наке и спорт, бр. 35) ушао у Зборник радова конкурса „Дигитални час“ 2012/2013.

Акредитовани програми стручног усавршавања запослених у образовању:

Стручна комисија Завода за унапређивање образовања и васпитања је одобрила следеће семинаре, чији сам један од реализатора:

1. Како до интерактивног софтвера у настави (Каталог програма стручног усавршавања запослених у образовању за школску 2012/2013. и 2013/2014. годину под редним бројем 441. (област Општа питања наставе), организација/институција која подржава програм: Савез учитеља Републике Србије

2. Веб портали за припрему и реализацију наставе (Каталог програма стручног усавршавања запослених у образовању за школску 2012/2013. и 2013/2014. годину под редним бројем 418. (област Општа питања наставе), организација/институција која подржава програм: Савез учитеља Републике Србије

Учешће на скуповима од националног значаја:

1. Зимски сусрети учитеља Србије "Јачање професионалних компетенција просветних радника" Водитељ радионице:Како до интерактивног софтвера у настави, Пожаревац, 17.02.2013.

Учествовање у пројектима у школи:

1. Пројекат „Дрина вјечна веза“ – члан комисије за фотоконкурс

2. Према пројекту „Четири годишња доба - пролеће“, у сарадњи са учитељима школе, заједно са ученицима старијих разреда припремљени су плакати за изложбу.

Учествовање на наградним конкурсима у земљи:

1. Конкурс „Дигитални час 2012/2013“, Министарство за телекомуникације и информационо друштво/Управа за Дигиталну агенду, коауторски рад (са мр Александром Станковић) „Информационе технологије у настави српског језика – Песма за мамине очи, Мира Алечковић“ (друштвене наке и спорт, бр. 35) ушао у Зборник радова конкурса „Дигитални час“ 2012/2013., Београд, јун 2013.

Реализовани семинари и радионице (инструкторски рад):

Током 2012/2013. године, реализацијом акредитованих семинара, остварила сам 16 сати инструкторског рада (традиционалним путем) и 176 сати рада као администратор и модератор у 11 онлајн група (учење на даљину – Како до интерактивног софтвера у настави и Веб портали за припрему и реализацију наставе).

Остале активности:

Одбрањен магистарски рад на тему „Структура и функције електронског буквара“ на Учитељском факултету у Београду пред комисијом: др Зорица Цветановић, ментор, др Зона Мркаљ, председник испитне комисије, др Мирослава Ристић, члан, Београд, 28. новембра 2012. године.

                                                                                            

Средња школа Мали Зворник

Школска 2012/2013. година

Реализовано 11 часова редовне наставе недељно.

Такмичења из српског језика и језичке културе:

Ђорђе Петковић, I3 разред (гимназија, општи тип), Општинско такмичење из српског језика и језичке културе  и пласман на Окружно такмичење

Марко Радић, II3 разред (гимназија, општи тип), Општинско такмичење из српског језика и језичке културе и пласман на Окружно такмичење

Горана Зарић, II3 разред (гимназија, општи тип), Општинско такмичење рецитатора и пласман на Окружно такмичење

Остале активности:

Припремање ученика за такмичење из српског језика и језичке културе

Припремање ученика за такмичење рецитатора

Организовање Општинског такмичења из српског језика и језичке културе и учешће у прегледању тестова на Општинском такмичењу из српског језика и језичке културе

Учешће у припремању програма поводом прославе Школске славе Светог Саве и Дана школе

Члан Стручног актива за инклузивно образовање од 10.09.2010. године

Члан Тима за самовредновање

Посећени семинари:

Републички зимски семинар, 10-12. јануара 2013. године, Београд (18 бодова)

Посетите

 

logo ucasoft

 

 

mp logo

 

 

nps logo

 

logo zuov

 

zvkovlogo

 

prosvetni pregled

surslogo