ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИКА

Школска  2011/2012. година

Редовна настава

Предмет Разред и одељење Планирано* Одржано
Српски језик VIII/1 136 136
  VIII/2 136 136

Остали облици образовно васпитног рада

Предмет Облик о-в рада* Разреди и одељења Планирано Одржано
Српски језик Допунска настава

VIII/1 и

VIII/2

18 18
  Припрема за такмичење

VIII/1 и

VIII/2

18 18
  Припремна настава

VIII/1 и

VIII/2

10 10

Иновативни модели наставе планирани ШРП – ом

У складу са захтевима Школског развојног плана реализовани су следећи часови индивидуализоване наставе у VIII разреду:

1. Лектира: Житије Светог Саве, обрада, 73. час

2. Лектира: Отаџбина, Ђура Јакшић, обрада, 80. час

3. Лектира: Ђулићи, Јован Јовановић Змај, обрада, 101. час

Посећени семинари

1. Инклузија – како је приближити наставнику у редовној школи, Доња Борина, август, 2011. (24 сата);

2. Педагошко-инструктивни рад у школи и предшколској установи, Доња Борина, 2. децембар 2011. (16 сати).

3. Обука наставника у решавању развојних проблема код деце – ученика који имају тешкоће у напредовању, Радаљ, фебруар 2012. (16 сати)

4. Републички зимски семинар, Београд, јануар 2012. (18 сати)

Остале активности у току школске године

Остале активности, реализоване у току школске године су:

1. Учешће на литерарним конкурсима: Дани дечје поезије и прозе, Драгинац 2011. године, Прихватимо разлике (награђени: Ружица Мићић и Никола Петровић), Сачувајмо планету, Сто младих талената мачванског округа за 2012. годину, Песнички поздрав пролећу (друга награда, Душан Павловић).

2. Организовање школског такмичења из српског језика и језичке културе и такмичења рецитатора.

3. Учешће на општинском и окружном такмичењу из српског језика и језичке културе (на окружно такмичење пласирала се Исидора Драгићевић).

2. Реализован је јесењи крос у сарадњи са наставником физичког васпитања, 18. октобар 2011. године

3. Присуство приредби „Сачувајмо планету Земљу“, 28. октобар 2011. године

4. Реализован планирани пролећни крос у сарадњи са наставником физичког васпитања, 30. април 2012. године

5. Екскурзија ученика 

Објављени радови у часописима:

1. Станковић, Д. и Станковић, А. (2012): Припрема интерактивног софтвера за наставу, Учитељ, Београд, 79, 1, 54-58.

Акредитовани програми стручног усавршавања запослених у образовању:

Стручна комисија Завода за унапређивање образовања и васпитања је одобрила следећи семинар, чији сам један од реализатора:

1. Како до интерактивног софтвера у настави (Каталог за школску 2011/2012. годину, 288. страна, редни број 519 - обавезни))

Аутор програма: мр Душан Станковић

Организација/институција која подржава програм: Савез учитеља Републике Србије

Учествовање на наградним конкурсима у земљи:

1. На конкурсу „Дигитални час 2“, који је организовало Министарство за телекомуникације и информационо друштво/Управа за Дигиталну агенду, са радом Образовни софтвер у настави почетног читања и писања, као коаутор са Душаном Станковићем, освојила сам треће место у групи друштвених наука и спорта. Рад се налази у Електронском зборнику које је објавила Управа за Дигиталну агенду.

Реализовани семинари и радионице (инструкторски рад):

Током 2011/2012. године остварено 32 сата инструкторског рада (традиционалним путем) и 96 сати рада као администратор и модератор у 7 онлајн група (учење на даљину), реализујући акредитовани семинар Како до интерактивног софтвера у настави

Стечена звања:

На основу натпросечног степена остварености образовно-васпитних циљева у односу на почетно стање и услове рада и квалитетног рада у иницирању, учествовању и подизању педагошке праксе, 3. фебруара 2012. године стекла сам звање педагошког саветника.

Средња школа Мали Зворник

Школска 2011/2012. година

Реализовано 11 часова редовне наставе недељно.

Конкурси за ученике:

Марија Чолаковић, четврти разред, Средња школа, Мали Зворник, Конкурс за најбoље калиграфске радове, Тема: Други канон светоме (ужи избор радова за изложбу)

Посећени семинари:

Републички зимски семинар, 12-14. јануара 2012. године, Београд (18 бодова)

Посетите

 

logo ucasoft

 

 

mp logo

 

 

nps logo

 

logo zuov

 

zvkovlogo

 

prosvetni pregled

surslogo