ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИКА

Школска  2010/2011. година

Редовна настава

Предмет Разред и одељење Планирани број часова Одржано
Српски језик VII/1 144 144
Грађанско васпитање VI разред 36 36

Грађанско

васпитање

VII разред 36 36
Грађанско васпитање VIII разред 34 34
Укупно   250 250

Напомена: У Средњој школи у Малом Зворнику реализовано 12 часова редовне наставе недељно.

Остали облици образовно-васпитног рада

Предмет Облик образовно-васпитног рада Разред и одељење Планирани број часова Одржано
Српски језик Допунска настава VII/1 18 18
* Одељењско старешинство VII/1 36 36
Укупно     54 54
Екскурзија Понедељак и уторак,  09. и 10. мај 2011. године

Иновативни модели наставе планирани ШРП-ом

1. Лектира (лирика): Крвава бајка, Десанка Максимовић, 33. час, VII/1

2. Лектира (епика): Диоба Јакшића, народна песма, 43. час, VII/1

3. Лектира (драма): Бој на Косову (одломак), Љубомир Симовић, 51. час, VII/1

4. Граматика: Разликовање дугих акцената (дугоузлазних и дугосилазних акцената), 85. час, VII/1

5. Лектира: Живот и прикљученија, Доситеј Обрадовић, 96. час, VII/1  – ДИЛС пројекат ,,Прихватимо разлике”

6. Лектира: Небо, Стеван Раичковић, 111. час, VII/1 - ДИЛС пројекат ,,Прихватимо разлике”

7. Лектира (епика): Мали принц, Антоан де Сент Егзипери, 124. час, VII/1 - ДИЛС пројекат ,,Прихватимо разлике”

8. Писмено изражавање: Синтаксичко-стилистичке и лексичке вежбе, 139. час, VII/1 - ДИЛС пројекат ,,Прихватимо разлике”

Посећени семинари

1. Дефицит пажње и хиперактивност деце, обавезни, 14 сати, Доња Борина, 27. и 28.  мај 2011.

2. Образовање за опстанак, обавезни, 16 сати, Доња Борина, 1. и 2. април 2011.

3. Мотивација и психолошки принципи учења, изборни, 16 сати, Доња Борина, 19. и 20. март 2011.

4. Стручне трибине учитеља: Школа по мери детета – Кампања ,,Сви у школу, будућност за све!”, изборни, 3 сата, Мали Зворник, 17. март 2011.

5. Републички зимски семинар за наставнике и професоре српског језика и књижевности, обавезни, 18 сати, Београд 13, 14. и 15. јануар 2011.

6. Ка савременој настави српског језика и књижевности II, обавезни, 8 сати, Лозница, 16.10.2010.

Остале активности у току школске године

1. Припрема ученика за такмичење из српског језика и језичке културе

Општинско такмичење из српског језика и језичке културе: Исидора Драгићевић, треће место и пласман на окружно такмичење.

2. Одржано предавање за родитеље: Заштита животне средине и енергетска ефикасност 19. април 2011. године.

3. Реализоване две радионице у оквиру школских пројеката:

Извори енергије и енергетска ефиксност 24. мај 2011. године

Прихватамо разлике 09. јун 2011. године

4. Учешће на школском конкурсу ,,Прихватимо разлике”; на конкурсу су учествовала 4 ученика: Исидора Драгићевић, Никола Петровић, Ивана Крстић и Ружица Мићић.

5. Учешће на литерарном конкурсу 100 младих талената за 2010/2011. годину.

6. Презентовање примера добре праксе на скупу од националног значаја:

- XXV Сабор учитеља Србије, Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава, Савез учитеља Републике Србије и Друштво учитеља Београда,  Београд, 4. и 5. јун 2011. Презентовање примера добре праксе на републичком скупу: Систем за управљање учењем и индивидуални образовни план у настави српског језика.

7. Учешће у реализацији пројекта у земљи и излагање на скупу од националног значаја:

- Трибина "Образовање за све", Кампања „Сви у школу, будућност за све“ (Савез учитеља Републике Србије, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Центар за образовне политике и Фонд за отворено друштво, у сарадњи са Министарством просвете - пројекат “Пружање унапређених услуга на локалном нивоу” - ДИЛС), 14. април 2011. године, Лозница. Презентовање примера добре праксе: Инклузивно образовање и индивидуални образовни план у настaви српског језика.

- Трибина "Образовање за све", Кампања „Сви у школу, будућност за све“ (Савез учитеља Републике Србије, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Центар за образовне политике и Фонд за отворено друштво, у сарадњи са Министарством просвете - пројекат “Пружање унапређених услуга на локалном нивоу” - ДИЛС), 17. март 2011. године, Мали Зворник. Презентовање примера добре праксе: Инклузивно образовање и индивидуални образовни план у настaви српског језика.

8. Водитељ радионица на скупу од националног значаја:

- XXVII Зимски сусрети учитеља Србије, Савез учитеља Републике Србије, Лесковац, 19. фебруар 2011. Водитељ радионице: Како до интерактивног софтвера у настави.

- XXVII Зимски сусрети учитеља Србије, Савез учитеља Републике Србије, Београд, 6. фебруар 2011. Водитељ радионице: Како до интерактивног софтвера у настави.

9. Један од реализатора два програма стручног усавршавања

- Веб портали за припрему и реализацију наставе (Каталог програма стручног усавршавања запослених у образовању за школску 2010/2011. гoдину на страни 92. под редним бројем 129. - изборни)

Аутор програма: мр Душан Станковић

Организација/институција која подржава програм: Савез учитеља Републике Србије

- Како до интерактивног софтвера у настави (Каталог програма стручног усавршавања запослених у образовању за школску 2010/2011. гoдину на страни 65. под редним бројем 089. - обавезан)

Аутор програма: мр Душан Станковић

Организација/институција која подржава програм: Савез учитеља Републике Србије

10. Током 2010/2011. године остварено 89 сати инструкторског рада, реализујући акредитоване семинаре Веб портали за припрему и реализацију наставе и Како до интерактивног софтвера у настави, као и радионицу Како до интерактивног софтвера у настави на XXVII Зимским сусретима учитеља Србије.

11. Тимским радом допринела сам да се у бази знања Креативних школа Србије нађе рад: Просветитељство: Доситеј Обрадовић – просветитељске идеје, залагање за увођење народног језика у књижевност (тим: Александра Станковић, Снежана Спасеновић, Душан Станковић – рад ушао у базу знања Креативних школа Србије 2011. године).

12. Члан Тима за самовредновање рада школе

13. Члан Тима за заштиту деце/ученика

14. Рад у комисији за преглед педагошке докуметације

15. Изведена дводневна ђачка екскурзија: понедељак и уторак,  09. и 10. мај 2011. године.

Средња школа Мали Зворник

Школска 2010/2011. година

Реализовано 12 часова редовне наставе недељно.

Учешће на такмичењима:

Просветитељство: Доситеј Обрадовић – просветитељске идеје, залагање за увођење народног језика у књижевност (тим: Александра Станковић, Снежана Спасеновић, Душан Станковић – рад ушао у базу знања Креативних школа Србије)

Посећени семинари:

Ка савременој настави српског језика и књижевности II, 16.10.2010. године, Лозница  (8 бодова)

Републички зимски семинар, 13-15. јануара 2011. године, Београд (18 бодова)

Стручне тибине учитеља: Школа по мери сваког детета, Кампања: „Сви у школу, будућност за све!“, 17. март 2011. година (3 бода)

Посетите

 

logo ucasoft

 

 

mp logo

 

 

nps logo

 

logo zuov

 

zvkovlogo

 

prosvetni pregled

surslogo