ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИКА

Школска 2009/2010. година

Редовна настава

Предмет Разред и одељење Недељни фонд часова

Годишњи фонд часова

(планирано)

Број реализованих часова (након сажимања градива)
Српски језик VI/1 4 144 139
VII/1 4 144 139
VIII/1 4 136 131
VIII/2 4 136 130
Грађанско васпитање V разред 1 36 35
Грађанско васпитање VI разред 1 36 35

Грађанско

васпитање

VII разред 1 36 35
Укупно     668 644

Остали облици образовно-васпитног рада

Предмет Разред и одељење Недељни фонд часова

Годишњи фонд часова

(планирано)

Број реализованих часова (након сажимања градива)
Допунска  настава VI-VIII 1 30 30
Додатна  настава VI-VIII 1 30 30
Припрема за такмичење VI-VIII 0,5 15 15
Културне активности V-VIII 0,5 15 15
* Одељењско старешинство VI/1 1 36 35
Укупно     126 125
Екскурзија Понедељак, 24.05.2010. године

Иновативни модели наставе планирани ШРП-ом

1) Граматика: Атрибутска и предикатска функција именица, обрада, 20. час, VI/1 (октобар)

2) Лектира (епика): Диоба Јакшића, народна песма, 49. час, обрада, VII/1 (новембар)

3) Лектира (драма): Бој на Косову (одломак), Љубомир Симовић, 60. час, обрада, VII/1 (децембар)

4) Лектира (епика): Чудесна справа, Бранко Ћопић, 95. час, обрада, VI/1 (март) – часу присуствовали директор и просветни саветник за српски језик

5) Граматика: Разликовање дугих акцената  (дугоузлазних и дугосилазних акцената), 96. час, обрада, VII/1 (март) - часу присуствовао просветни саветник за српски језик

6) Школска лектира: Отаџбина, Ђура Јакшић, 93. час, обрада VIII/1 (март) - часу присуствовао просветни саветник за српски језик

7) Лектира (драма): Избирачица, Коста Трифковића, 113. час, обрада, VI/1 (април)

8) Домаћа лектира: Избор приповедака о деци, Иво Андрић, 125. час, обрада, VIII/1 (мај)

Посећени семинари

1) Републички зимски семинар за наставнике и професоре српског језика, обавезни, 18 сати

2) ,,Између прописа и праксе”, обавезни, 6 сати

Остале активности у току школске године

1) Научни скуп: Иновације у основношколском образовању - вредновање, Учитељски факултет и Редакција часописа Иновације у настави, Београд, новембар, 2009. Излагање на тему: Електронски буквар као средство унапређивања наставе почетног читања и писања

2) Стручно предавање: Наставничко веће, 09.03.2010. године

* на НВ представљен софтвер Електронски буквар

* представљени резултати истраживања спроведеног са ученицима првог разреда претходне школске године

3) Стручно предавање: Актив наставника српског језика из општина: Мали Зворник, Љубовија, Лозница и Крупањ, 17. април 2010. године. Излагање на тему: Информационо-комуникационе технологије у функцији подизања квалитета наставе српског језика

4) XXIV Сабор учитеља Србије, Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава, Савез учитеља Републике Србије и Друштво учитеља Београда,  Београд, 5. и 6. јун 2010. Презентовање примера добре праксе на републичком скупу: Електронски буквар у настави почетног читања и писања

5) Објављен  рад:  Електронски буквар као средство унапређивања наставе почетног читања и писања, Зборник радова са Научног скупа Иновације у основношколском образовању - вредновање, Учитељски факултет, Београд,  620-625. UDC 37.016:003-028.31:.004

6) Један од реализатора семинара: Веб портали за припрему и реализацију наставе (Каталог за школску 2009/2010. годину,36. страна, редни број 074 - обавезан) - (Каталог за школску 2010/2011. годину)

Аутор програма: мр Душан Станковић

Организација/институција која подржава програм: Савез учитеља Републике Србије

7) Један од реализатора семинара: Како до интерактивног софтвера у настави (Каталог за школску 2010/2011. годину)

Аутор програма: мр Душан Станковић

Организација/институција која подржава програм: Савез учитеља Републике Србије

8) Током 2009/2010. године остварено 144 сата инструкторског рада, реализујући акредитовани семинар Веб портали за припрему и реализацију наставе

9) Присуство промоцији књиге Љубомира Ћорилића Благо божије (заједно са неколико чланова додатне наставе), октобар 2009. године, Дом културе Вук Караџић, Лозница

10) Праћење литерарних конкурса: Освојено је једно треће место и једна похвала на Републичком такмичењу у краснопису;  четири ученика и њихови литерарни радови ушли су у књигу 100 младих талената Мачванског округа за 2009. годину.

11) Припрема ученика за такмичење: Освојена два друга места на Општинском такмичењу из српског језика и језичке културе

12) Руковођење Стручним већем друштвено-језичког смера

13) Члан Тима за заштиту деце/ученика

14) Члан Тима за самовредновање рада школе

15) Члан Тима за израду индивидуалног плана

Посетите

 

logo ucasoft

 

 

mp logo

 

 

nps logo

 

logo zuov

 

zvkovlogo

 

prosvetni pregled

surslogo