1. XXV Сабор учитеља Србије, Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава, Савез учитеља Републике Србије и Друштво учитеља Београда,  Презентовање примера добре праксе на републичком скупу: Систем за управљање учењем и индивидуални образовни план у настави српског језика, Београд, 4. и 5. јун 2011. Потврда >>  Фотографије >>
  2. Трибина „Образовање за све“, Кампања „Сви у школу, будућност за све“ (Савез учитеља Републике Србије, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Центар за образовне политике и Фонд за отворено друштво, у сарадњи са Министарством просвете – пројекат „Пружање унапређених услуга на локалном нивоу” – ДИЛС), Лозница, 14. април 2011. Види >>
  3. Трибина „Образовање за све“, Кампања „Сви у школу, будућност за све“ (Савез учитеља Републике Србије, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Центар за образовне политике и Фонд за отворено друштво, у сарадњи са Министарством просвете – пројекат „Пружање унапређених услуга на локалном нивоу” – ДИЛС), Мали Зворник, 17. март 2011. Потврда о присуству >>  Потврда о излагању >>  Фотографије >>
  4. XXIV Сабор учитеља Србије, Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава, Савез учитеља Републике Србије и Друштво учитеља Београда,   Презентовање примера добре праксе: Електронски буквар у настави почетног читања и писања, Београд, 5. и 6. јун 2010. Потврда >>  Фотографије >>
  5. XXII Сабор учитеља Србије, УДРУЖЕНИ УЧИТЕЉИ У ПРАКСИ, Савез учитеља Републике Србије и Друштво учитеља Новог Сада,   презентовање примера добре праксе на републичком скупу: Шта чини природу, тим: Душан Станковић, Анђелко Тешмановић, Александра Станковић, Нови Сад, 7 – 8. јун 2008. Потврда >>

Посетите

 

logo ucasoft

 

 

mp logo

 

 

nps logo

 

logo zuov

 

zvkovlogo

 

prosvetni pregled

surslogo