1.  Интернет технологије у служби наставе (онлајн), К1, П1 Види >>
 2. 60. Републички зимски семинар за наставнике српског језика и књижевности, Београд, 2019. година Види >>
 3. Програм обуке водитеља за обуку наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења, Београд, 2018. година Види >>
 4. Блог, твитер и фејсбук у настави (онлајн), К2, П1, (30 бодова) Види >>
 5. 59. Републички зимски семинар за наставнике српског језика и књижевности(24 сата), Београд, 8, 9. и 10. фебруар 2018. године Види >>
 6. До функционалног знања применом метода и техника у интерактивној настави (К2, П1, 8 сати),Средња школа Мали Зворник, 7. децембар 2017. године Види >>
 7. Методе наставе и учења (К, П), Основна школа „Стеван Филиповић“ Радаљ, 4. новембар 2017. године Види >>
 8. Републички зимски семинар, Београд, 2017. година Види >>
 9. Обука запослених у образовању за примену општих стандарда постигнућа за крај општег средњег образовања и средњег стручног образовања у делу општеобразовних предмета, онлајн обука Види >>
 10. Наставник и ученик у процесу каријерног вођења и саветовања у средњим школама, Мали Зворник, 26. 11. и 10. 12. 2016. године  Види >>
 11. Школа отворена родитељима, Доња Борина, 12. новембар 2016. године Види >>
 12. Републички зимски семинар, Београд, 2016. година Види >>
 13. Диференцирана настава, Доња Борина, 03. фебруар 2016. године Види >>
 14. Допунска и додатна настава од куће, Доња Борина, 16. јануар 2016. године  Види >>
 15. Дијагностика, превенција и отклањање узрока школског неуспеха, Мали Зворник, 4. и 5. децембар 2015. године Види >>
 16. Ефикасним учењем до бољих резултата, Доња Борина, 17. октобар 2015. године Види >> 
 17. Потврда о савладаној обуци за реализатора обуке Примена информационо комуникационих технологија у настави (16 сати), Београд, 21. и 22. јун 2014. Потврда >> Фотографије >>
 18. Мотивација и психолошки принципи учења, Доња Борина, 19. и 20. март 2015. године Види >>
 19. Републички зимски семинар, Београд, 2015. година Види >>
 20. Усавршавање компетенција наставника за савремено праћење и вредновање постигнућа ученика, Доња Борина, 2014. година Види >>
 21. Обука наставника за изградњу подржавајуће атмосфере у одељењу (са родном компонентом), Доња Борина,  2014. година Види >>
 22. Да темпераменте свако боље упозна лако, Лозница, 2014. година Види >>
 23. Зимски сусрети учитеља Србије, „Јачање професионалних компетенција просветних радника“, ОШ „Нада Пурић“, Ваљево, 2014. година Види >>
 24. Школа без насиља: Правила, вредности, реституција, Доња Борина, 2014. година Види >>
 25. Потврда о присуству стручном предавању/ приказ уџбеника Klett за V, VI, VII, VIII разред основне школе (2 бода) Види >>
 26. Републички зимски семинар за наставнике и професоре српског језика и књижевности, Београд, 2014. година Види >>
 27. Азбука сарадње школе и породице, Доња Борина, 2013. година Види >>
 28. Јачање капацитета наставника за васпитни рад, Радаљ, 2013. година Види >>
 29. Стручна трибина „Законски оквир који регулише образовно-васпитни систем“, Лозница, 2013. година Види >>
 30. Стручна трибина: Законски оквир који регулише образовно-васпитни систем „Правилник о вредновању квалитета рада установа“, Лозница, 2013. година Види >>
 31. Зимски сусрети учитеља Србије – Јачање компетенција просветних радника, Ниш, 2013. година Види >>
 32. Републички зимски семинар за наставнике и професоре српског језика и књижевности, Београд, 2013. година Види >>
 33. Интегрисана амбијентална настава, Доња Борина, 2012. година Види >>
 34. Обука наставника у решавању развојних проблема и проблема код деце – ученика који имају тешкоће у напредовању, Радаљ, 2012. година Види >>
 35. Републички зимски семинар за наставнике и професоре српског језика и књижевности, Београд, 2012. година Види >>
 36. ИО – Стратегије и поступци прилагођавања наставе за децу са сметњама у развоју и даровиту децу, Радаљ, 2011. година Види >>
 37. Инклузија – како је приближити наставнику у редовој школи, Крушевац, 2011. година Види >>
 38. Педагошко-инструктивни рад у школи и предшколској установи, Доња Борина, 2011. година Види >>
 39. Дефицит пажње и хиперактивност деце, Доња Борина, 2011. година Види >>
 40. Образовање за опстанак, Доња Борина, 2011. година Види >>
 41. Стручна трибина учитеља: Школа по мери сваког детета, кампања „Сви у школу, будућност за све”, Мали Зворник, 2011. година Види >>
 42. Републички зимски семинар за наставнике и професоре српског језика и књижевности, Београд, 2011. година Види >>
 43. Ка савременој настави српског језика и књижевности II, Лозница, 2010. година Види >>
 44. Између прописа и праксе, Мали Зворник, 2010. година Види >>
 45. Републички зимски семинар за наставнике и професоре српског језика и књижевности, Београд, 2010. година Види >>
 46. Грађанско васпитање за седми разред, Шабац, 2009. година Види >>
 47. Републички зимски семинар за наставнике и професоре српског језика и књижевности, Београд, 2008. година Види >>
 48. Одељењски старешина у савременој школи, Радаљ, 2007. година Види >>
 49. Сертификат о завршеном курсу у трајању од 60 часова (оперативни систем Windows, Microsoft Office, Internet), 2007. година Види >>
 50. Републички зимски семинар за наставнике и професоре српског језика и књижевности, Београд, 2007. година Види >>
 51. Грађанско васпитање за пети разред, Лозница, 2006. година Види >>
 52. Републички зимски семинар за наставнике и професоре српског језика и књижевности, Београд, 2006. година Види >>
 53. Пројекат Грађанин за шести разред, Ваљево, 2004. година Види >>
 54. Присуство базичном семинару Активно учење, Мали Зворник, 2003. година Види >>
 55. Потврда о присуству на Традиционалном 42. зимском семинару за наставнике/професоре српског језика и књижевности, Београд, 11. и 12. јануара 2001. године Види >>

Посетите

 

logo ucasoft

 

 

mp logo

 

 

nps logo

 

logo zuov

 

zvkovlogo

 

prosvetni pregled

surslogo