1. Рад „Доситејева путовања кроз векове“ (друштвене науке, уметност и спорт) ушао у Зборник радова конкурса „Дигитални час“ 2018/2019. Види >>
  2. Рад „Употреба информационо-комуникационих технологија у циљу унапређивања ученичких компетенција“ (друштвене науке, уметност и спорт) ушао у Зборник радова конкурса „Дигитални час“ 2017/2018. Види >>
  3. Рад „Веб граматика“ (друштвене науке, уметност и спорт) ушао у Зборник радова конкурса „Дигитални час“ 2016/2017. Види >>
  4. Станковић, Д. и Станковић, А. (2013): Приказ књиге: Игор Солаковић:Системи за образовање на даљину на наставничким факултетима, Центар за образовну технологију РепубликеСрпске, Бијељина, 2012., Образовна технологија, Београд, 1, 103-106.UDC: 37 Види >>
  5. Рад „Информационе технологије у настави српског језика – Песма за мамине очи, Мира Алечковић (друштвене науке и спорт, бр. 35) ушао у Зборник радова конкурса „Дигитални час“ 2012/2013. Види >>
  6. Станковић, Д. и Станковић, А. (2012): Припрема интерактивног софтвера за наставу, Учитељ, Београд, 79, 1, 54-58. Види >>
  7. Станковић, А. и Станковић, Д. (2011): Систем за управљање учењем и ИОП у настави српског језика, рад публикован у електронском Зборнику XXV Сабора учитеља Србије, "Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава“ Види >>
  8. Станковић, А. (2009): Електронски буквар као средство унапређења наставе почетног читања и писања, Зборник радова са Научног скупа Иновације у основношколском образовању - вредновање, Учитељски факултет, Београд Види >>
  9. Станковић, А. (2008): Приказ књиге: Душан Станковић, Web портали у иновативним моделима наставе, Методичка пракса, Београд, 4 Види >>
  10. Станковић, А. (2007): Индивидуализација наставе језика применом образовног рачунарског софтвера, Образовна технологија, 4, Београд. Види >>

Посетите

 

logo ucasoft

 

 

mp logo

 

 

nps logo

 

logo zuov

 

zvkovlogo

 

prosvetni pregled

surslogo